Wymiana kotła

Wykonaliśmy kompleksową wymianę kotłowni – stary, poczciwy, pozaklasowy kopciuszek został zastąpiony nowym kotłem 5. klasy emisyjności z 1000l buforem ciepła.


Wymiana kotła

Wykonaliśmy kompleksową wymianę kotłowni po pożarze. Życzeniem inwestora było, by kocioł był taki sam. Naszą inwencją była przebudowa maszynowni – instalację opartą o zawór 4-drożny zastąpiło sprzęgło hydrauliczne z grupami pompowymi


Płukanie instalacji grzewczej

Płukanie wiekowej grawitacyjnej instalacji grzewczej z użyciem pompy i środków chemicznych Fernox.


Wymiana kotła

Wykonaliśmy kompleksową wymianę „kopciuszka” na nowy ekologiczny kocioł pelletowy Kostrzewa Mini Bio B.


Wymiana kotła

Wykonaliśmy kompleksową wymianę „kopciuszka” na nowy ekologiczny kocioł pelletowy Kotłospaw Slimko Plus wyposażony w palnik PellasX Revo. Wymieniliśmy także 140l zasobnik ciepłej wody użytkowej. 


Płukanie instalacji grzewczej

Płukanie podłogowej instalacji grzewczej z użyciem pompy i środków chemicznych Fernox. Łącznie 36 pętli na 4 poziomach biurowca w Słupsku.


Wymiana kotła

Wykonaliśmy kompleksową wymianę „kopciuszka” na nowy ekologiczny kocioł pelletowy Kotłospaw Slimko Plus wyposażony w palnik PellasX Revo. Wymieniliśmy także 300l zasobnik ciepłej wody użytkowej. Z nowym urządzeniem inwestor zyskał możliwość sterowania trzema obiegami grzewczymi, co korzystnie wpłynie na komfort użytkowania i zużycie paliwa.


Poprawa po „pseudo-fachowcu”

Półroczna instalacja, użytkownik-inwestor skarżył się na nieprawidłowe działanie.

Brak zrównoważenia hydraulicznego oraz pomieszane powroty obiegów grzewczych były głównym powodem nieprawidłowego działania instalacji grzewczej

Przy okazji przebudowy inwestor poprosił o wydzielenie dodatkowego obiegu ogrzewania podłogowego. 

Całość instalacji wokół kotła została wycięta i poskładana od nowa w oparciu o sprzęgło-rozdzielacz z grupami pompowymi


Instalacja kina multisensorycznego

Dla SIMNOA Technologies LTD wykonaliśmy instalację kina multisensorycznego w Nowym Jorku (USA). Wcześniej wykonaliśmy również rozdzielnicę elektryczną dla tego obiektu.  


Instalacja kina multisensorycznego

Dla SIMNOA Technologies LTD wykonaliśmy instalację kina multisensorycznego w Monticello (NY, USA). Wcześniej wykonaliśmy również rozdzielnicę elektryczną dla tego obiektu.