Wymiana kotła

Wykonaliśmy kompleksową wymianę kotłowni po pożarze. Życzeniem inwestora było, by kocioł był taki sam. Naszą inwencją była przebudowa maszynowni – instalację opartą o zawór 4-drożny zastąpiło sprzęgło hydrauliczne z grupami pompowymi