Wymiana kotła

Wykonaliśmy kompleksową wymianę kotłowni – stary, poczciwy, pozaklasowy kopciuszek został zastąpiony nowym kotłem 5. klasy emisyjności z 1000l buforem ciepła.