Poprawa po „pseudo-fachowcu”

Półroczna instalacja, użytkownik-inwestor skarżył się na nieprawidłowe działanie.

Brak zrównoważenia hydraulicznego oraz pomieszane powroty obiegów grzewczych były głównym powodem nieprawidłowego działania instalacji grzewczej

Przy okazji przebudowy inwestor poprosił o wydzielenie dodatkowego obiegu ogrzewania podłogowego. 

Całość instalacji wokół kotła została wycięta i poskładana od nowa w oparciu o sprzęgło-rozdzielacz z grupami pompowymi